Archiv Aktualit

Pohybová stezka v obci PryskObor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 0 Kč
Rozsah Zakázka malého rozsahu
Předmět Zakázka na stavební práce
UPOZORNĚNÍ PITNÁ VODA ! NEZÁVADNOST

Vodovodní řad je již patřičně ošetřen a byla provedena všechna potřebná opatření pro úpravu vody.

Obdrželi jsme výsledky kontrolních rozborů. Vzorek v hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě, závazné limitní hodnoty nejsou překročeny.

Vodu lze používat pro potřeby domácnosti.

Stránky