Demolice budovy bývalé školy v přírodě

V roce 2014 byla obec nucena zakoupit chátrající budovy bývalé školy v přírodě. Hrozba přestavby objektů na budovu určenou k sociálnímu bydlení byla pro zastupitele dostatečným důvodem k vynaložení částky 2,4 mil. Kč na nákup budov areálu u kostela v Hormín Prysku. Po získání dotačních prostředků přistoupila obec k záměru demolice v 70. letech vystavěných objektů.
Do výběrového řízení se přihlásilo zhruba 20 firem a cenové rozpětí činilo 2,8 - 17 mil. Kč.
Firma Asano v průběhu roku 2017 provedla demolici a rekultivaci celého pozemku.
V návaznosti na demolici byla zastupitelstvem obce zadána tvorba projektu na rekonstrukci historického objektu školy a zahradních úprav přilehlých pozemků.
V plánu je budovu školy použít jako sídlo destinace Lužické a Žitavské hory, která sídlí v Prysku, a zároveň i jako informační centrum a zázemí obce.

Celkové náklady: 
2 800 000 Kč
Dotace: 
1 600 000 Kč