Pozvánky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24.4.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 24.4.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 2. Kronika obce
 3. Žádost o dotaci ZŠ a MŠ Prysk
 4. Financování kulturních akcí
 5. Financování údržby fotbalového hřiště
 6. Koupě a prodej pozemků
 7. Zemní práce na pozemcích ve vlastnictví obce
 8. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 30.1.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 30.1.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Vedení obce
 2. Zrušení svazku obcí Českokamenicka
 3. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Stránky