Pozvánky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 11.11.2020

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 11.11.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření č. 5/2020
2) Pozemky
3) Pokyn starosty k inventarizaci
4) Různé

Těšíme sena Vaši účast.

Ing. Jan Sviták
starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 23.9.2020

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 23.9.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 • Rozpočtové opatření č. 4/2020
 • Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Jan Sviták
starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 30.6.2020

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční v pondělí 30.6.2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 2. Pozemky
 3. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 27.5.2020

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční v pondělí 27.5.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 2. Závěrečný účet a Zpráva o VH za rok 2019
 3. Účetní závěrka obce a ZŠ a MŠ Prysk za rok 2019
 4. Pozemky
 5. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 30.12.2019

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční v pondělí 30.12.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 20.11.2019

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 20.11.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 2. Prodej pozemku
 3. Vodné pro rok 2020
 4. Smlouva Dopravní obslužnost 2020-2023
 5. Pokyn starosty k inventarizaci
 6. Termíny svateb pro rok 2020
 7. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 26.9.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve čtvrtek 26.9.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Pozemky
 2. Financování ZŠ a MŠ Prysk
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 4. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční v pondělí 19.8.2019 od 16:30 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Těžba a prodej dřeva v obecních lesích
 2. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24.6.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 24.6.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 2. Závěrečný účet, účetní závěrka obce 2018
 3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk
 4. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24.4.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 24.4.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 2. Kronika obce
 3. Žádost o dotaci ZŠ a MŠ Prysk
 4. Financování kulturních akcí
 5. Financování údržby fotbalového hřiště
 6. Koupě a prodej pozemků
 7. Zemní práce na pozemcích ve vlastnictví obce
 8. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Stránky