Všechny

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24.4.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 24.4.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Rozpočtové opatření č. 3/2019
  2. Kronika obce
  3. Žádost o dotaci ZŠ a MŠ Prysk
  4. Financování kulturních akcí
  5. Financování údržby fotbalového hřiště
  6. Koupě a prodej pozemků
  7. Zemní práce na pozemcích ve vlastnictví obce
  8. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Nové smlouvy na dodávku pitné vody

Vážení občané a rekreanti obce Prysk,

dostavte se prosím k podpisu nové smlouvy o dodávce pitné vody do kanceláře OÚ
v úředních hodinách, nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiném termínu.

Úřední hodiny OÚ: pondělí a středa: 13:45 – 16:45

Stránky