Všechny

NOSTE ROUŠKY!

Vážení spoluobčané,

po včerejší kontrole Policie ČR v obci Prysk jsem obdržel upozornění, že se většina z Vás pohybuje na veřejných prostranstvích bez ochranných roušek.
Vyzývám Vás tedy opakovaně, abyste toto opatření dodržovali!!!

Jan Sviták
starosta obce

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území
za nouzového stavu

č. 5/2020/COV19

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,

Stránky