Všechny

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 26.9.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve čtvrtek 26.9.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Pozemky
 2. Financování ZŠ a MŠ Prysk
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 4. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Změna jízdních řádů od 1.9.2019

Vážení spoluobčané, rekreanti a návštěvníci naší malebné vesničky,

od 1.9.2019 dochází k celostátním změnám jízdních řádů linkové autobusové dopravy.

Nový platný jízdní řád je k dispozici v příloze.

Podzimní sběrový den odpadu

Vážení spoluobčané a rekreanti,

v sobotu 21. září 2019 proběhne v naší obci sběr odpadu, který nepatří do domovního odpadu (popelnice) a můžete jej předat OSOBNĚ a BEZPLATNĚ pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o .

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční v pondělí 19.8.2019 od 16:30 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Těžba a prodej dřeva v obecních lesích
 2. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Uzavření kanceláře OÚ Prysk

Vážení spoluobčané,

tímto bychom Vám chtěli oznámit, že dne 22.7. - 9.8.2019 bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena kancelář OÚ Prysk.
Pytle na tříděný odpad je možné si vyzvednout na poště, nebo na kiosku u požární nádrže v Horním Prysku.
Poplatky za odpady, psy, pronájmy pozemků 2019 je v této době možné uhradit pouze na účet č. 18522421/0100.

Děkujeme předem za pochopení a těšíme se na Vás v dalších dnech.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24.6.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 24.6.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 2. Závěrečný účet, účetní závěrka obce 2018
 3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk
 4. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Upozornění - poplatky

Vážení spoluobčané a arekreanti obce Prysk,

splatnost poplatku za odpady za druhé pololetí roku 2019 je do 30.6.2019.
Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ Prysk o úředních hodinách, nebo na účet obce č. 18522421/0100, do zprávy pro příjemce stačí uvést odpady a příjmení.

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24.4.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 24.4.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 2. Kronika obce
 3. Žádost o dotaci ZŠ a MŠ Prysk
 4. Financování kulturních akcí
 5. Financování údržby fotbalového hřiště
 6. Koupě a prodej pozemků
 7. Zemní práce na pozemcích ve vlastnictví obce
 8. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Nové smlouvy na dodávku pitné vody

Vážení občané a rekreanti obce Prysk,

dostavte se prosím k podpisu nové smlouvy o dodávce pitné vody do kanceláře OÚ
v úředních hodinách, nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiném termínu.

Úřední hodiny OÚ: pondělí a středa: 13:45 – 16:45

Stránky