Všechny

Očkování psů a koček proti vzteklině v roce 2019

Letošní očkování proti vzteklině proběhne dne 26.4.2019 na obvyklých místech v těchto časech:
Horní Prysk - otočka: 16.40 hod. – 17.00 hod.
Dolní Prysk - potraviny: 17.20 hod. – 17.40 hod.
Vesnička - Triana: 17.45 hod. – 18.00 hod.

Očkování provádí MVDr. Mohyla.
Cena za jednu vakcínu činí 160,- Kč. Očkovací průkaz s sebou!

Jarní sběrový den odpadu s firmou AVE

Vážení spoluobčané a rekreanti,

v sobotu 4. května 2019 proběhne v naší obci sběr odpadu, který nepatří do domovního odpadu (popelnice) a můžete jej předat OSOBNĚ a BEZPLATNĚ pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o .

Upozornění - poplatky

Vážení občané a rekreanti,

termín k uhrazení místního poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je do 31.3.2019.

Poplatek proto uhraďte co nejdříve v pokladně obecního úřadu Prysk, můžete také složenkou nebo na účet obce č. 18522421/0100 vedeného u Komerční banky.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část se může zvýšit až na trojnásobek.

Ostatní poplatky (za psa, pronájem pozemku…..) jsou splatné také k datu 31.3.2019.

Děkujeme za pochopení

Změna úředních hodin kanceláře OÚ Prysk

Vážení občané, rekreanti a návštěvníci naší obce,

dovolujeme si Vás informovat o změně v úředních hodinách:

Hodiny pro veřejnost:

pondělí: 13:45 - 16:45
středa: 13:45 - 16:45


Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Informace pro občany

Vážení spoluobčané,

od 1.2. 2019 jsem byl jmenován do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.
Z tohoto důvodu došlo k organizačním změnám v rámci chodu naší obce. Od 1.2. pracuji na obci jako neuvolněný starosta. V rámci fungování obce se pro Vás téměř nic nemění, ale plnění některých činností přejde na místostarostu obce pana Vladimíra Nováka.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 30.1.2019

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 30.1.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Vedení obce
  2. Zrušení svazku obcí Českokamenicka
  3. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Nové jízdní řády platné od 9.12.2018

Vážení občané, rekreanti a návštěvníci obce Prysk,

v příloze naleznete nové jízdní řády pro tyto linky:

  • 462 Česká Lípa-Volfartice-Kamenický Šenov-Česká Kamenice a zpět
  • 461 Nový Bor-Kamenický Šenov-Česká Kamenice a zpět
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 19.12.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 19.12.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Návrh rozpočtu obce Prysk na rok 2019
  2. Rozpočtové opatření 7/2018
  3. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Poplatek za odpady 2019

Vážení spoluobčané a rekreanti obce Prysk,

zastupitelstvo obce Prysk schválilo dne 28.11.2018 usnesením č. 2 výši poplatků za svoz komunálního odpadu pro rok 2019. Poplatky zůstávají stejné jako v roce 2018.

Výše poplatku:
- majitelé objektů určených k rekreačnímu využití zaplatí 700,- Kč za rok,
- občané bydlící v objektech vytápěných neekologickým palivem zaplatí 700,- Kč za osobu a rok,
- občané bydlící v objektech vytápěných ekologickým palivem zaplatí 650,- Kč za osobu a rok.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 28.11.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 28.11.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

Stránky