Všechny

Studie odtokových poměrů Pryského potoka

Vážení, spoluobčané a rekreanti,

v rámci zpracovávané Studie Pryského potoka Vám byla zaslána žádost o prostudování přiložených podkladů a sdělení Vašeho názoru a stanoviska ke koncepci opravy vodního toku.
Vzhledem k důležitosti tohoto tématu a Vašich častých dotazů iniciovala obec svolání schůzky se zpracovatelem studie Ing. Petrem Dětákem, který by Vám danou problematiku objasnil a zodpověděl Vaše případné dotazy.

Schůzka proběhne v pátek 23.11.2018 v 16:00 hod v zasedací místnosti OÚ Prysk.

Těšíme se na Vás!

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Prysk

Ve dnech 5.10. - 6.10.2018 se v obci Prysk konaly volby do zastupitelstev obcí.

Výsledky hlasování:
Volby do zastupitelstva obce Prysk

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 3.10.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 3.10.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Rozpočtové opatření č. 5/2018
  2. Investiční akce obce
  3. Shrnutí volebního období 2014-2018
  4. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Nejlepší starosta je z Prysku!

Vážení spoluobčané, rekreanti a návštěvníci naší malebné vesničky,

Svaz měst a obcí ČR vyhlásil dne 7.9.2018 ceny pro nejlepší starostky a starosty za volební období 2014-2018 a v kategorii obcí do tisíce obyvatel jsem se stal jedním z oceněných.

Tuto cenu vnímám jako společné ocenění pro všechny Preškaváky a sympatizanty obce. Bez Vaší spolupráce by o nás nikdo nevěděl.

Díky, že jste mi umožnili tohle zażít.

Jan Sviták
Váš šťastný a dojatý starosta s titulem "Nejlepší starosta roku 2014 - 2018"

Obecní posilovna otevřena

Vážení občané, rekreanti a návštevníci naší obce,

s novým školním rokem otevíráme pro veřejnost i obecní posilovnu v budově OÚ.
Klíče od posilovny je možno vyzvednout v otevírací době kanceláře OÚ, kde obdržíte i podrobnější informace o provozu.

Cvičení zdar!

Česká pošta - otevírací doba v Prysku

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o změně otevírací doby České pošty v obci Prysk, platné od 1.9.2018.

Pondělí
dopoledne: ZAVŘENO
odpoledne: 13:00 - 16:00

Úterý
dopoledne: 08:00 - 11:00
odpoledne: ZAVŘENO

Středa
dopoledne: ZAVŘENO
odpoledne: 13:00 - 16:00

Čtvrtek
dopoledne: 08:00 - 11:00
odpoledne: ZAVŘENO

Pátek
dopoledne: 08:00 - 11:00
odpoledne: ZAVŘENO

Sobota
dopoledne: ZAVŘENO
odpoledne: ZAVŘENO

Zasedání zastupitelstva obce - 5.9.2018 - ZRUŠENO

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 5.9.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Rozpočtové opatření č. 5/2018
  2. Investiční akce obce
  3. Shrnutí volebního období 2014-2018
  4. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Jan Sviták – starosta obce

Aktualizováno dne 3.9.2018:

Podzimní sběrový den odpadu s firmou AVE

Vážení spoluobčané a rekreanti,

v sobotu 22. září 2018 proběhne v naší obci sběr odpadu, který nepatří do domovního odpadu (popelnice) a můžete jej předat OSOBNĚ a BEZPLATNĚ pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o .

Otevření Preškavského skalního divadla

Divadelní spolek Pryskadlo si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevžení skalního divadla.
V příloze naleznete pozvánku a mapku, jak se do skalního divadla dostanete.

Těšíme se na Vás!

Splatnost poplatku - II. pololetí

Vážení spoluobčané a rekreanti,

splatnost poplatku za odpady za druhé pololetí roku 2018 je do 30.6.2018.
Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ Prysk o úředních hodinách, nebo na účet obce č. 18522421/0100, do zprávy pro příjemce stačí uvést odpady a příjmení.

Stránky