obec Prysk

Komise pro společenský život a školství

Pracovní náplní kulturní komise obce Prysk je:

 1. Sestavování čtvrtletního kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci Prysk.

 2. Zajišťování organizace akcí pořádaných obcí Prysk.

 3. Zajišťování chodu obecní knihovny.

 4. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat distribuci informačních letáků a plakátů.

 5. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat tisk zpráv o akcích v regionálním tisku.

 6. Spolupracovat při tvorbě místního čtvrtletníku Pryskoviny.

 7. Podílet se na tvorbě rozpočtu ZŠ a MŠ Prysk a požadavky školy tlumočit při projednávání v zastupitelstvu obce popř. hospodářské komise.

 8. Spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při realizaci investičních akcí a společných projektů.

 9. Spolu se školskou komisí, spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při společně pořádaných akcích.

 10. Podílet se na tvorbě místního čtvrtletníku Pryskoviny a informovat o dění v ZŠ a MŠ Prysk.

 11. Účastnit se kontrol hospodaření školy prováděných kontrolním výborem.

Složení komise:

 • předseda: Bc. Marie Kárová
 • členové: Kamila Knechtelová, Petra Kotešovicová, Vladěna Baštová, Mgr. Jana Vostřelová
 • Čeština
 • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete