obec Prysk

Komise pro životní prostředí

Pracovní náplní komise pro životní prostředí obce Prysk je:

 1. Pečovat o zeleň a životní prostředí v obci. Zapojit obec opět do grantových programů v rámci ŽP.

 2. Spolupracovat s OÚ Prysk při úpravách veřejných prostranství.

 3. Monitorovat společně s lesním hospodářem stav obecních lesů a případně navrhovat potřebná opatření.

 4. Kontrolovat údržbu koryta vodních toků na katastru obce a především u Pryského potoka navrhovat potřebné úpravy.

 5. U realizovaných projektů výrazně zasahujících do životního prostředí zajišťovat potřebné odborné informace.

 6. Organizovat likvidaci černých skládek a dalších ekologických zátěží v obci.

 7. Spolupracovat s OÚ Prysk při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se životního prostředí.

 8. Kontrolovat dle možností podnikatelské subjekty, které nejvíce zatěžují životní prostředí v obci a blízkém okolí (Preciosa a.s., papírna, ...).

Složení komise:

 • předseda: Ing. Jan Sviták
 • členové: Radek Timoftej, Ing. Šárka Svitáková
 • Čeština
 • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete