obec Prysk

Kontrolní výbor

Pracovní náplní kontrolního výboru obce Prysk je:

 1. Kontrola plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce.
 2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
 3. Kontrola dodržování právních norem (např. vyvěšování dokumentů do vývěsek v termínech apod.).
 4. Kontrola knihy docházek, kontrola čerpání náhradního volna v návaznosti na práce přesčasových úvazků zaměstnanců.
 5. Kontrola provedených inventarizací.
 6. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prysk.
 7. Kontrola náležitostí uzavřených smluv a dohod OÚ + občané.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.

Složení výboru:

 • předseda: Květuše Kahounová
 • členové: Miloslava Dlouhá, Pavla Schedelbauerová
 • Čeština
 • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete