obec Prysk

Úřední deska

Obec Prysk má zřízenu úřední desku dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na níž lze nalézt důležitá rozhodnutí, oznámení, vyrozumění a další informace.

Fyzická úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu v Dolním Prysku, která je nepřetržitě veřejně přístupná.

Obsah úřední desky je také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, v tzv. elektronické úřední desce.

Úřední deska je rozčleněna na tyto položky:

  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Digitální povodňový plán

Poświęcenie kościoła święt. Piotr i Paweł w Horní Prysk

GDPR

Informace ke GDPR

FOFR CUP

Gdzie jesteśmy