obec Prysk

Poplatek za odpady v roce 2019

Vážení spoluobčané a rekreanti obce Prysk,

zastupitelstvo obce Prysk schválilo dne 28.11.2018 usnesením č. 2 výši poplatků za svoz komunálního odpadu pro rok 2019. Poplatky zůstávají stejné jako v roce 2018.

Výše poplatku:
- majitelé objektů určených k rekreačnímu využití zaplatí 700,-Kč za rok,
- občané bydlící v objektech vytápěných neekologickým palivem zaplatí 700,-Kč za osobu a rok,
- občané bydlící v objektech vytápěných ekologickým palivem zaplatí 650,-Kč za osobu a rok.

Žádáme všechny občany a rekreanty Prysku, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 uhradili do 31.3.2019, a to přímo v kanceláři OÚ, nebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte odpady a své příjmení).
Známka na popelnici z roku 2018 platí do 31.3.2019.
Od 1.4.2019 po uhrazení poplatku musí být na popelnici umístěna známka pro rok 2019.
Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu pro rok 2019 budou vyvěšeny na úředních deskách obce a na internetových stránkách www.prysk.cz

Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku, hrobová místa....) jsou splatné také nejpozději do 31.3.2019.

  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Destinace Lužické a Žitavské hory

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete