Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

v měsíci listopadu bude zahájena I. etapa plánované rekonstrukce budovy OÚ Prysk. Do konce roku 2013 dojde k výměně oken a dveří a dále pak k zateplení půdních prostor budovy.

V letních měsících 2014 proběhne II. etapa akce, kdy bude kompletně opravena a zateplena fasáda budovy.

Na akci získala obec dotaci ze SFŽP ve výši 1,5 mil. Kč.

Jan Sviták
starosta