Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet je zveřejněn na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska (Archiv elektronické úřední desky).
V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu na adrese Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, a to v úředních dnech (pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin).

Zdroj: 
obec Prysk

Typ:

Vyvěšeno v termínech: 
12.04.2017 - 12.04.2019