Archiv Aktualit

Informace pro občany a rekreanty Prysku

Zastupitelstvo obce Prysk schválilo dne 31.1.2011 usnesením č. 3 Vyhlášku o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu na rok 2011.

Výše poplatku je stejná jako v roce 2010.

Informace - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Vážení spoluobčané,

níže si Vám dovolujeme zprostředkovat informace z Českého statistického úřadu ohledně blížícího se sčítání lidu.

Obecní knihovna - změna otevření

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit na změnu provedenou v otevírací době v obecní knihovně.

Obecní knihovna bude otevřena vždy ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin.

Silvestrovský výšlap na Střeďák

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám tímto způsobem zprostředkovat zdokumentování Silvestrovského výšlapu na Střední vrch.

Za zdokumentování patří veliké díky panu Zíkovi z Nové Role z Karlových Varů.

Termíny svozu odpadů v roce 2011

Vážení spoluobčané,

dnes jsme obdrželi potvrzené termíny svozu odpadu na rok 2011 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství.

Termíny plynule navazují na předchozí rok, tedy svoz v prním lednovém týdne je 6.1.2011, a to jak pro 14-ti denní svoz, tak rovněž pro svoz měsíční.

Změna otevírací doby pošty Prysk

Vážení spoluobčané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o provedených změnách v organizaci poskytování poštovních služeb v obci Prysk.

V měsíci lednu a únoru dochází ke změně otevírací doby, více viz přiložená informace.

Omezení zimní údržby

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vám tímto oznámit, že došlo k omezení provádění zimní údržby.

Nový traktor jsme byli nuceni reklamovat z důvodu výrobní vady. Z tohoto důvodu jsme bohužel od soboty 11.12.2010 opět závislí na dodavatelských službách a snažíme se řešit sněhovou kalamitu, jak nejrychleji je to možné.

Omezení chodu kanceláře OÚ v prosinci

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás tímto seznámili s omezením chodu kanceláře OÚ v měsíci prosinci:

Pozvánka na ustavující zasedání

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Ustavující zasedání zastupitelstva obce Prysk

Kdy: pondělí 8.11.2010 od 17 hodin
Kde: obecní knihovna v budově ZŠ a MŠ Prysk

Program:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Prysk
Počet okrsků: 1 okrsek
Počet voličů v seznamu: 375
Vydané obálky: 232 Volební účast: 61,87%
Odevzdané obálky: 232
Platné hlasy: 1412

Stránky