Archiv Aktualit

Uzavírka v Č.Kamenici - výluková opatření v autobusové dopravě

Vážení občané, návštěvníci a cestující,

Sběrový den odpadu s AVE

Dne 24. září 2016 v sobotu proběhne sběr odpadu.

Obyvatelé jej mohou ve stanovených termínech, časech a na níže uvedených místech odevzdat, protože nepatří do domovního odpadu

Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2016

Dne 16.8.2016 byl starostou obce schválen sazebník úhrad za poskytování informací pro účetní období 2016 v tomto znění.

Vyhlášení Vesnice roku na TV RTM+

0:35 Vesnicí roku 2016 Libereckého kraje se stal Prysk

VYHLÁŠENÍ VESNICE ROKU NAKONEC NA KIOSKU

V rámci vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2016 v Prysku došlo ke změně a akce proběhne v Horním Prysku na kiosku u požární nádrže.

Těšíme se na Vás ve středu 10.8.2016 od 14:00 hod.

Pryskoviny SPECIÁL

Zlatá stuha Vesnice roku si určitě zasluhuje i speciální číslo našeho občasníku, které je zcela zdarma, a to i v tištěné podobě.

Radujte se s námi!

Kompostér zdarma do každého domu (anketa)

Obec Prysk dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace.

Čerpání řádné dovolené

Vážení spoluobčané,

tímto bychom Vám chtěli oznámit, že od 15.8.2016 – 19.8.2016 bude z důvodu čerpání řádné dovolené pokladní a účetní paní Richterové uzavřena kancelář OÚ Prysk.

Pytle na tříděný odpad si je možné vyzvednout na kiosku u požární nádrže v H.P.

Uzavření kanceláře OÚ Prysk

Vážení spoluobčané,

tímto bychom Vám chtěli oznámit, že od 25.7.2016 – 29.7.2016 bude z důvodu čerpání řádné dovolené pokladní a účetní paní Richterové uzavřena kancelář O.Ú. Prysk.

Pytle na tříděný odpad si je možné vyzvednout na kiosku u požární nádrže v H.P.

Stránky