Archiv Aktualit

UPOZORNĚNÍ PITNÁ VODA ! NEZÁVADNOST

Vodovodní řad je již patřičně ošetřen a byla provedena všechna potřebná opatření pro úpravu vody.

Obdrželi jsme výsledky kontrolních rozborů. Vzorek v hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě, závazné limitní hodnoty nejsou překročeny.

Vodu lze používat pro potřeby domácnosti.

Kiosek - obec Prysk - otevírací doba září, říjen 2015

Kiosek - obec Prysk
Otevírací doba září, říjen 2015

Stránky