Cena vodného pro rok 2020

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané a rekreanti,

zastupitelstvo obce Prysk na svém zasedání dne 20.11.2019 usnesením č. 10 schválilo cenu vodného pro rok 2020 ve výši 31,- Kč bez DPH za 1m3.