Činnost zastupitelstva a OÚ Prysk v roce 2016

Verze pro tisk

BUDOVÁNÍ A OBNOVA

Příprava projektů na dokončení rekonstrukce požární nádrže – Dotace 500.000,- Kč z LBC kraje za umístění v soutěži Vesnice roku 2016. Nákup střídaček na fotbalové hřiště.
Příprava projektů na obnovu přírodní nádrže v Dolním Prysku – Dotace 1.900.000,- Kč z MMR ČR za umístění v soutěži Vesnice roku 2016. Podpora výstavby optické datové sítě v obci.
Získání dotace ve výši 60.000,- Kč ze SMO ČR za umístění v soutěži Vesnice roku 2016. Iniciace vzniku turistické destinace Lužické hory a spolupráce s organizací Žitavské hory v rámci Svazku obcí Novoborska.
Zpracování projektové dokumentace na demolici a rekonstrukci budovy bývalé školy v přírodě v Horním Prysku – celkové náklady 1.200.000,- Kč. Společná řešení v péči o krajinu – Příprava realizace projektu v rámci Svazku obcí Novoborska – odborné zásahy na zeleni v obci.
Realizace akce Meixnerova pohybová stezka v obci Prysk – Dokončení projektu na propojení dolní a horní části obce se cvičebními prvky, altánky a zázemím pro občany – získaná dotace 600.000,- Kč, celkové náklady 800.000,- Kč. Zajištění hostinské činnosti obce – provoz kiosku a dalších zařízení v obci.
Rozjezd služby Pošta Partner, získání příspěvku 144.000,- Kč ročně na provoz pošty. Lesní hospodářství obce – prodej a těžba dřeva, výsadba dřevin dle Lesního hospodářského plánu obce.
Realizace projektu „Cestujeme Novoborskem“ – virtuální prohlídka obce. Údržba a obnova vodovodní sítě – realizace nových přípojek a opravy vodovodního řadu.
Získání dotace 20.000,- Kč od Nadace Preciosa. Údržba a opravy dešťové kanalizace v obci.
Zajištění provedení kompletní rekonstrukce silnice III/26317 s celkovými náklady 16 mil. Kč LBC krajem. Údržba a opravy areálu požární nádrže v Horním Prysku.
Údržba lyžařských běžeckých tratí v okolí obce – dotace na údržbu z LBC kraje ve výši 40.000,- Kč, nákup řezačky na stopy pro běžecké lyžování. Úpravy a rekonstrukce travnatých ploch v obci, květinová výzdoba v obci, aneb nakrmme si naše laně.
Zajištění provedení sanace skalního bloku v Dolním Prysku LBC krajem. Úklid dřevní hmoty z klidových zón v Prysku – brigády občanů.
Zajištění dvou pracovníků na veřejnou službu – dotace 200.000,- Kč. Výroba uvítacích cedulí v obci.
Nákup cepové sekačky za traktor – celkové náklady 170.000,- Kč. Vytvoření vyřezávaných dřevěných rozcestníků na stezce panem Petrem Jelínkem.
Nákup traktůrku na sekání trávy – celkové náklady 95.000,- Kč. Obnova původních studánek v obci.
Údržba a úpravy místních komunikací – zpevňování povrchů, asfaltovou drtí – celkové náklady 100.000,- Kč. Výroba replik historických ručně malovaných lahví.
Rekonstrukce komunikací v obci – asfaltové povrchy – celkové náklady 500.000,- Kč. Příprava výstavby terénních cyklistických stezek v obci.
Zajištění financování provozu ZŠ a MŠ Prysk při nynějším počtu téměř šedesáti dětí v této příspěvkové organizaci. Dohoda s Klubem turistů ČR o označení turistického okruhu obce certifikovaným značením.

KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ SPORTOVNÍ DĚNÍ

Vesnice roku 2016 – Zisk Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže SMOČR – odměna 1.000.000,- Kč. Hrad na Střeďáku – další ročník recesistické akce.
Vesnice roku 2016 – Zisk Stříbrné stuhy za druhé místo v celostátním kole soutěže SMOČR – odměna 900.000,- Kč. Nejlepší umístění vesnice v rámci Severních Čech v celé historii soutěže. Společné běhání – podpora společného sportování.
Uspořádání oslavy vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016. Podpora fungování divadelního spolku PRYSKADLO – čtyři divadelní premiéry.
Léto s Pryskem 2016 – Cestujeme s Koktejlem - uspořádání tradiční kulturně společenské akce ve spolupráci s měsíčníkem KOKTEJL. Podpora činnosti fotbalového mužstva Staré gardy Prysk.
ROCK S PRYSKEM - pořádání koncertů hudebních skupin příprava koncertu Ivana Hlase, skupiny ECHT! a 5P Luboše Pospíšila. Pokračování spolupráce se závodem Preciosa Prysk – zajištění spolufinancování kulturních akcí pro děti.
Spolupořádání hudebního a sportovního festivalu ČKSD CUP. Spolupořádání XXI. ročníku cyklistických závodů FOFR CUP.
Podpora činnosti klubu seniorů Preškavan. Uspořádání střelecké soutěže Preškavský ostrostřelec.
Uspořádání nebo spolupořádání dalších více než třiceti kulturních, společenských a sportovních akcí v obci Prysk (společenský ples, Maškarní rej, Pálení čarodějnic, koncerty, brigády, divadelní představení, Silvestr na Střeďáku, Průvan ve skříni ...). Spolupráce při chodu lezeckého kroužku pro děti.
Lípa Musica 2016 – uspořádání jednoho z koncertů mezinárodního hudebního festivalu. Podpora a umožnění činnosti oddílu řeckořímského zápasu Prysk.
Ocenění v rámci Poct hejtmana 2016. Podpora činnosti Klubu seniorů.
Rekonstrukce a obnova obecní knihovny, obecní Knihotoč. Spolupráce s Farností Horní Prysk na rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla.
Tisk turistických letáků „Přijďte k nám přes kopec“ a „Meixnerova pohybová stezka“. Vydávání občasníku Pryskoviny i s bulvární přílohou Bič a digitálními přílohami.
Příprava výstavby Skalního divadla v prostoru bývalého lomu, zpracování studie realizace. Poskytnutí zázemí pro pravidelná cvičení pro ženy power jóga, pilates.
Koncert Chrámového sboru z Olomouce v kostele sv. Petra a Pavla. Poskytnutí zázemí k tréninku stolního tenisu.
Noc kostelů 2016 v kostele sv. Petra a Pavla v Horním Prysku. Vydání kalendáře a výročních pohledů obce.
Uspořádání Tanečních kurzů pro dospělé 2016. Podpora akce a příprava kontrolního stanoviště akce 56. Brtnické ledopády – Ledopádová stovka.
Keltský telegraf – zapojení obce do akce a příprava stanoviště. Podpora akce MČR družstev v orientačním běhu.
Hodina Země – účast naší obce. Příprava voleb do krajského zastupitelstva LBC kraje.
Vlajka pro Tibet – podpora akce. Provoz internetových stránek obce na adrese www.prysk.cz a facebookového profilu https://www.facebook.com/OUPrysk.