Informace pro občany

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

od 1.2. 2019 jsem byl jmenován do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.
Z tohoto důvodu došlo k organizačním změnám v rámci chodu naší obce. Od 1.2. pracuji na obci jako neuvolněný starosta. V rámci fungování obce se pro Vás téměř nic nemění, ale plnění některých činností přejde na místostarostu obce pana Vladimíra Nováka.

Ve věcech týkajících se běžného chodu obce a řešení Vašich problémů v oblasti odpadů, úklidu obce, zimní údržby, údržby VO, dodávek vody a podobně, kontaktujte prosím pana místostarostu Vladimíra Nováka na telefonu 606 602 009.

V ostatních záležitostech Vám budu k dispozici po telefonické domluvě především ve čtvrtek, pátek a případně i o víkendech.
Kontakty na moji osobu (tel. 724 778 513, email ou.prysk@prysk.cz) zůstávají nezměněny.
Můžete případně využít i mého kontaktu v rámci Krajského úřadu:
tel.: +420 485 226 343
mobil: +420 775 898 262
e-mail: jan.svitak@kraj-lbc.cz

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Těším se na naši další společnou práci a setkávání v obci Prysk.

Jan Sviták
starosta