Informace pro občany a rekreanty Prysku - poplatek za odpady

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané a rekreanti obce Prysk,

vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Prysk dosud neschválilo vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2018, tak jej není možné vybírat.

Termín prvního zasedání v tomto roce je stanoven na 24.1.2018, kde bude vyhláška schválena.

Sledujte proto prosím naše stránky, kde budou veškeré informace o výši poplatku, č. účtu a datu splatnosti uvedeny.

Známka na popelnici z roku 2017 platí do 31.3.2018

Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu pro rok 2018 jsou vyvěšeny na úředních deskách obce a na internetových stránkách.

Děkujeme za pochopení.