Informace pro občany a rekreanty Prysku - poplatek za odpady a termíny svozu odpadů v roce 2017

Verze pro tisk

Zastupitelstvo obce Prysk schválilo dne 14.12.2016 usnesením č. 19 vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2017. Došlo k navýšení poplatku o 50,- Kč na osobu, i na rekreační objekt.

Výše poplatku:

  • majitelé objektů určených k rekreačnímu využití zaplatí 600,- Kč za rok
  • občané bydlící v objektech vytápěných neekologickým palivem zaplatí 600,- Kč za osobu a rok
  • občané bydlící v objektech vytápěných ekologickým palivem zaplatí 550,- Kč za osobu a rok

Žádáme všechny občany a rekreanty Prysku, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 uhradili do 31.3.2017, a to přímo v kanceláři OÚ nebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce napište odpady a vaše příjmení).

Známka na popelnici z roku 2016 platí do 31.3.2017.
Od 1.4.2017 po uhrazení poplatku musí být na popelnici umístěna známka pro rok 2017!

Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu pro rok 2017 budou vyvěšeny na úředních deskách obce a na internetových stránkách www.prysk.cz

Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku, hrobová místa....) jsou splatné také nejpozději do 31.3.2017.

Děkujeme za pochopení.

Odkaz na soubor (stary web):