Informace pro občany a rekreanty Prysku - poplatek za odpady v roce 2018

Verze pro tisk

Zastupitelstvo obce Prysk schválilo dne 24.1.2018 usnesením č. 28 vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2018.
Poplatky jsou navýšeny o 100,- Kč na osobu a rekreační objekt.

  • majitelé objektů určených k rekreačnímu využití zaplatí 700,- Kč za rok
  • občané bydlící v objektech vytápěných neekologickým palivem zaplatí 700,- Kč za osobu a rok
  • občané bydlící v objektech vytápěných ekologickým palivem zaplatí 650,- Kč za osobu a rok

Žádáme všechny občany a rekreanty Prysku, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 uhradili do 31.3.2018 a to přímo v kanceláři O.Ú., nebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce uvádějte prosím vaše jméno a odpady 2018).

Známka na popelnici z roku 2017 platí do 31.3.2018.

Od 1.4.2018 po uhrazení poplatku musí být na popelnici umístěna známka pro rok 2018.

Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu pro rok 2018 budou vyvěšeny na úředních deskách obce a na internetových stránkách www.prysk.cz

Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku, hrobová místa....) jsou splatné také nejpozději do 31.3.2018.