Informace z FÚ pro Liberecký kraj

Verze pro tisk

S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19, budou pracoviště Finanční správy od pondělí 12.10. do 25. 10. 2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu.

Provoz podatelny na Územním pracovišti v České Lípě bude následující dva týdny omezen pouze na: pondělí a středa od 8 hod. do 13 hod.
Poplatníkům je k dispozici sběrný box, do kterého mohou vložit své podání. Telefonní spojení 487 808 111.

Daňová pokladna zůstává uzavřená s výjimkou daňové pokladny v budově FÚ pro LK, 1. máje 97, Liberec, v provozu v pondělí a středa 8.00 až 13.00 hodin.

Územní pracoviště v Novém Boru bude do 25.10. 2020 uzavřeno.

Dovolujeme si požádat veřejnost, aby na minimum omezila osobní návštěvu úřadu a ke komunikaci se správcem daně využívala dálkové formy komunikace.

Přílohou této informace jsou usnesení vlády č.957 a č.994 a tisková zpráva FS a FÚ pro Liberecký kraj ze dne 9.10.2020.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pevné zdraví!

Ing. Jitka Růžičková
ředitel sekce
Územní pracoviště v České Lípě
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Tel..: +420 487 808 301
GSM: +420 725 009 269