Jak jsme si jeli pro ceny do Kašavy

Verze pro tisk

Autoři snímků: Helena Šmídová, Karla Šlechtová a Jan Sviták
Za poskytnuté záběry velice děkujeme!