Oznámení

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 25. 5. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat naZasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 25. 5. 2022 od 17.00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 4/2022
2. Schválení zhotovitele opravy komunikace v HP – 2. etapa POV
3. Schválení zhotovitele opravy komunikace v HP na části p.p.č.1544
4. Schválení zhotovitele opravy komunikace ve Vesničce na p.p.č. 841/7
5. Pozemky
6. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce

KOMPOSTÉRY – 2. VLNA

pro zájemce, kteří ještě nemají kompostér budou k dispozici na OÚ Prysk.
Prosíme o vyplnění žádanky na jejímž základě bude vytvořena zápůjční smlouva. Žádanky lze vyzvednout v kanceláři OÚ Prysk, poště, kiosku nebo na www.prysk.cz
Zájemci si mohou žádat 9.5. - 23.5.2022 a výdej bude probíhat od 30.5.2022.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 13. 4. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat naZasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 13.4.2022 od 17.00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

Upozornění - poplatky 2022

Od 1. 4. 2022 musí být na popelnici umístěna známka pro rok 2022, stará známka z roku 2021 platí pouze do 31. 3. 2022.

Žádáme všechny občany a rekreanty Prysku, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2022 uhradili nejpozději do 31. 3. 2022 a to přímo v kanceláři OÚ o úředních hodinách v pondělí a ve středu 13.00 - 16.00hod., nebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce uvádějte prosím vaše jméno a odpady).

Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku....) jsou splatné také nejpozději do 31. 3. 2022.

Úpravy jízdních řádů

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o provedených úpravách jízdních řádů společností KORID LK, spol. s r.o., platných od 6.3.2022.
Jedná se především o minutové úpravy pro včasnost spojů, lepší zajištění přípojů. Výjimečně jsou zavedeny nové spoje, upravena jejich trasa nebo jsou zastávky obsluhovány poptávkově. Změny jsou vyvolány náměty cestujících nebo zástupců obcí.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 2. 3. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 2. 3. 2022 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 2/2022
2. Uzavření smlouvy o vystoupení - Michal Prokop & Framus Five
3. Uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou
4. Zápis do kroniky 2021 a odměna kronikáři
5. Nákup kávovaru na kiosek
6. Ceník pronájmů – sál, kiosek, fotbalové hřiště
7. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 2. 2. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 2. 2. 2022 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 1/2022
2. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi
3. Pozemky
4. Aktualizace zásad prodeje pozemků
5. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce

Změna úředních hodin od února 2022

Vážení občané a rekreanti obce Prysk,

sdělujeme Vám, že od února 2022 dochází ke změně úředních hodin:
PO 13,00 - 16,00 hod.
STŘ 13,00 - 16,00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení - cena vodného od 1. 1. 2022

Vážení spoluobčané a rekreanti obce Prysk,

dovolujeme si vás upozornit na změnu ve výši ceny za odběr vody od 1.1. 2022.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání ze dne 20.12.2021 na základě cenové kalkulace cenu vodného ve výši 37,08 Kč za m3 bez DPH.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 20. 12. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 20. 12. 2021 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočet obce Prysk pro rok 2022
2. Rozpočet ZŠ a MŠ Prysk pro rok 2022 a Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Prysk 2023-2024
3. Rozpočtové opatření 8/2021
4. Odkup kanalizace umístěné na pozemcích p.č. 1542/2, p.č.1543, p.č. 1624/1 a p.č.1562/1 vše v k.ú. Horní Prysk
5. Smlouva s lesním hospodářem 2022-2026
6. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Stránky