Oznámení

Oznámení - odstávka pitné vody Dolní Prysk - Vesnička

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu zjišťování závady na vodovodním řadu bude dnes 15.6.2021 od 22:00hod do 05:00hod přerušena dodávka pitné vody Dolní Prysk - Vesnička
Děkujeme za pochopení.

Upozornění - splatnost poplatků za druhé pololetí 2021

Vážení spoluobčané,

splatnost poplatku za odpady pro II. pololetí roku 2021 je do 30. 6. 2021.
Poplatek můžete uhradit v kanceláři OÚ Prysk v úředních hodinách PO a STŘ 13:45 – 16:45 hod., anebo převodem na účet obce č. 18522421/0100, do zprávy pro příjemce prosíme uvádějte text "odpady" a své příjmení.
Děkujeme.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 21. 6. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření 4/2021
2) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk za účetní období 2020
3) Účetní závěrka obce Prysk za účetní období 2020
4) Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zpráva o výsledkuhospodaření obce za rok 2020
5) Pozemky
6) Zpráva Kontrolního výboru a návrh opravných opatření
7) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24. 5. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 24. 5. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření 3/2021
2) Prodej pozemků
3) Schválení kontrolního a finančního řádu
4) Nové zásady prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Prysk
5) Odkup kanalizace umístěné na pozemcích p.č. 1542/2, p.č. 1543, p.č. 1624/1 a p.č. 1562/1 vše v k.ú. Horní Prysk
6) Objednávka dvou kusů mobilních toalet
7) Různé

Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané a rekreanti,

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně.
Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci Prysk, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu:

Očkování psů a koček v roce 2021

Každoroční očkování proti vzteklině proběhne tentokrát v pondělí dne 24. 5. 2021 na obvyklých místech v těchto časech:
Horní Prysk - otočka: 16.30 hod. – 17.00 hod.
Dolní Prysk - potraviny: 17.10 hod. – 17.20 hod.
Vesnička - Triana: 17.30 hod. – 17.40 hod.

Očkování provádí MVDr. Mohyla.
Cena za jednu vakcínu činí 180,- Kč pes (kočka).
Očkovací průkaz s sebou!

Prosíme o dodržování hygienických zásad.
Děkujeme.

Obnova úředních hodin pro veřejnost

Vážení spoluobčané a rekreanti,

dovolujeme si Vám oznámit, že úřední hodiny pro veřejnost se od 3. 5. 2021 vrací zpět k původní podobě:

Pondělí 13:45 - 16:45
Středa 13:45 - 16:45

Těšíme se na Vás!

Upozornění - odpady 2021

Vážení spoluobčané a rekreanti,

od 1. 5. 2021 musí být na popelnici již umístěna známka pro rok 2021.
Stará známka z roku 2020 platí pouze do 30. 4. 2021.

Žádáme tímto všechny občany a rekreanty Prysku, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 uhradili nejpozději do 30. 4. 2021, a to přímo v kanceláři OÚ o úředních hodinách pouze tuto středu 28. 4. 2021, nebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce uvádějte prosím vaše jméno a odpady).

Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku....) jsou splatné také nejpozději do 30. 4. 2021.

Upozornění - splatnost poplatků

Vážení spoluobčané a rekreanti,

dovolujeme si Vás opakovaně informovat, že splatnost poplatků za odpady, pozemky a psy byla prodloužena do 30. 4. 2021.

Poplatky za odpady zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020:

Stránky