Oznámení

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 23.9.2020

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 23.9.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  • Rozpočtové opatření č. 4/2020
  • Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Jan Sviták
starosta obce

Přerušení dodávky pitné vody

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu poruchy vodovodního řadu bude v pondělí 27.7.2020 od 8.00 do večerních hodin přerušena dodávka pitné vody a to od Koruny do Vesničky včetně.

Děkujeme za pochopení.

Uzavření kanceláře OÚ Prysk - čerpání dovolené

Vážení spoluobčané,

tímto bychom Vám chtěli oznámit, že ve dnech 3.8.- 21.8.2020 bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena kancelář OÚ Prysk.
Pytle na tříděný odpad je možné si vyzvednout na poště, nebo na kiosku u požární nádrže v Horním Prysku.
Poplatky za odpady, psy, pronájmy pozemků 2020 je v této době možné uhradit pouze na účet č.18522421/0100.

Děkujeme předem za pochopení a těšíme se na Vás v dalších dnech.

Svoz velkoobjemového odpadu

Vážení občané a rekreanti obce Prysk,

V termínu 26.6.2020 – 28.6.2020 proběhne svoz pouze VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU. Kontejnery budou přistaveny u Obecního úřadu.
Žádáme tímto všechny občany, aby nevhazovali žádný nebezpečný odpad!!! AKU baterie, léky, barvy, oleje, domácí a průmyslová chemie, pneu, apod. Elektro a elektroniku, lednice, pračky, TV, mobily, apod.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne na podzim. O termínu budete včas informováni.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 27.5.2020

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční v pondělí 27.5.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Rozpočtové opatření č. 2/2020
  2. Závěrečný účet a Zpráva o VH za rok 2019
  3. Účetní závěrka obce a ZŠ a MŠ Prysk za rok 2019
  4. Pozemky
  5. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Očkování psů a koček v roce 2020

Každoroční očkování proti vzteklině proběhne ve středu dne 27.5.2020 na obvyklých místech v těchto časech:
Horní Prysk - otočka: 16.40 hod. – 17.00 hod.
Dolní Prysk - potraviny: 17.20 hod. – 17.40 hod.
Vesnička - Triana: 17.45 hod. – 18.00 hod.

Očkování provádí MVDr. Mohyla.
Cena za jednu vakcínu činí 180,- Kč pes (kočka).
Očkovací průkaz s sebou!

Obecní úřad znovu otevřen

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vám oznámit, že od 27.4.2020 jsou obnoveny úřední hodiny na OÚ Prysk.
Úřad je pro vás za přísnějších podmínek otevřen v pondělí a středu od 13.45 do 16.45 hod.
Vzhledem k situaci způsobené pandemií koronaviru Covid 19 vás prosíme o zvážení nutnosti návštěvy OÚ.

Děkujeme za pochopení.

Porucha vody

Vážení spoluobčané a rekreanti,

dovolujeme si Vám oznámit poruchu vody v Prysku ve Vesničce.
Zítra budeme provádět opravy a dodávka pitné vody bude přerušena od Mašterů směrem do Vesničky.

Děkujeme za pochopení.

Svoz objemového odpadu

Vážení spoluobčané a rekreanti,

plánovaný svoz objemového a nebezpečného odpadu dne 2.5.2020 se vzhledem k mimořádné situaci ruší.
O případném náhradním termínu svozu pouze objemového odpadu (tedy bez odpadu nebezpečného, do kterého patří AKU baterie, léky, barvy, oleje, apod. + elektro, lednice, pračky, TV, apod.) budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin

Vážení spoluobčané a rekreanti,

z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců úřadu a občanů obce Prysk, bude i nadále omezen přístup do budovy OÚ.
Úřední hodiny jsou do odvolání zrušeny.

Stránky