Oznámení

Přerušení dodávky pitné vody

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu plánované opravy vodovodního řadu bude v úterý 21. 4. 2020 od 8:00 do 18:00 hodin přerušena dodávka pitné vody, a to od Penzionu Koruna do Vesničky včetně.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení všech akcí do 30.8.2020

Vážení spoluobčané, rekreanti a příznivci naší malebné vesničky,

s lítostí Vám musím oznámit, že z důvodů opatření přijatých v návaznosti na pandemii virové choroby Covid - 19 způsobenou koronavirem SARS - CoV - 2, obec Prysk ruší všechny společenské a kulturní akce v termínu do 30.8.2020.
O podzimním programu akcí Vás budeme s předstihem informovat.

Jan Sviták
starosta obce

NOSTE ROUŠKY!

Vážení spoluobčané,

po včerejší kontrole Policie ČR v obci Prysk jsem obdržel upozornění, že se většina z Vás pohybuje na veřejných prostranstvích bez ochranných roušek.
Vyzývám Vás tedy opakovaně, abyste toto opatření dodržovali!!!

Jan Sviták
starosta obce

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území
za nouzového stavu

č. 5/2020/COV19

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,

Opatření přijatá Finančním úřadem pro Liberecký kraj

Opatření přijatá Finanční správou ČR a Finančním úřadem pro Liberecký kraj k zamezení šíření nemoci Covid-19 mezi občany:
Od pondělí 16.3.2020 až do odvolání dochází k uzavření budov Finanční správy pro veřejnost. Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od tohoto dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Otevřena bude pouze podatelna na Územním pracovišti v České Lípě, budova Územního pracoviště v Novém Boru bude zcela uzavřena.
Od 16.3.2020 jsou uzavřeny daňové pokladny, v provozu zůstane pouze daňová pokladna v Liberci.

Opatření proti šíření Koronaviru

Obecní úřad s ohledem na aktuální situaci v ČR ruší úřední hodiny a doporučujeme, abyste pro své vyřizování na úřadě prvotně využívali dálkové přístupy, jako jsou telefonáty nebo e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky.
Základní škola a Mateřská škola Prysk je uzavřená a na svých webových stránkách i FB bude samostatně informovat o způsobu dálkové výuky a dalších záležitostech provozu. Je uzavřena také školní družina.
Je uzavřena knihovna, sál v budově OÚ a kiosek u požární nádrže.

Nouzový stav a další nová opatření

Vláda se kvůli pandemii koronaviru rozhodla na 30 dní vyhlásit stav nouze.
Věnujte zvýšenou pozornost informacím ve veřejnoprávních médiích!
Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu znovu zavedeny kontroly. Otevřeny budou jen některé přechody.

Mimořádné opatření

Vážení spoluobčané a návštěvníci naší malebné vesničky,

Základní opatření k prevenci

Vážení spoluobčané,

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje připravila základní opatření, jak zamezit šíření mikrobů.

Dovolená na OÚ Prysk

Vážení spoluobčané,

tímto bychom Vám chtěli oznámit, že od 24.2. do 28.2.2020 bude omezen provoz kanceláře OÚ Prysk z důvodu čerpání dovolené.
Úřední hodiny budou zajištěny PO a STŘ 13.45 – 16.45.

Děkujeme předem za pochopení a těšíme se na Vás v dalších dnech.

Stránky