Pozvánky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 29. 6. 2022

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 29.6.2022 od 17.00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 5/2022
2. Pozemky
3. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 25. 5. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat naZasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 25. 5. 2022 od 17.00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 4/2022
2. Schválení zhotovitele opravy komunikace v HP – 2. etapa POV
3. Schválení zhotovitele opravy komunikace v HP na části p.p.č.1544
4. Schválení zhotovitele opravy komunikace ve Vesničce na p.p.č. 841/7
5. Pozemky
6. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 13. 4. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat naZasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 13.4.2022 od 17.00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 2. 3. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 2. 3. 2022 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 2/2022
2. Uzavření smlouvy o vystoupení - Michal Prokop & Framus Five
3. Uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou
4. Zápis do kroniky 2021 a odměna kronikáři
5. Nákup kávovaru na kiosek
6. Ceník pronájmů – sál, kiosek, fotbalové hřiště
7. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 2. 2. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 2. 2. 2022 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 1/2022
2. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi
3. Pozemky
4. Aktualizace zásad prodeje pozemků
5. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 20. 12. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 20. 12. 2021 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočet obce Prysk pro rok 2022
2. Rozpočet ZŠ a MŠ Prysk pro rok 2022 a Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Prysk 2023-2024
3. Rozpočtové opatření 8/2021
4. Odkup kanalizace umístěné na pozemcích p.č. 1542/2, p.č.1543, p.č. 1624/1 a p.č.1562/1 vše v k.ú. Horní Prysk
5. Smlouva s lesním hospodářem 2022-2026
6. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24. 11. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 24. 11. 2021 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 20. 10. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 20. 10. 2021 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Pozemky
2) Dotace SZIF – zkvalitnění kulturního zázemí obce Prysk
3) Rozpočtové opatření č. 6/2021
4) Pokyn starosty k inventarizaci 2021
5) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 8. 9. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 8. 9. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Dotace KÚ LBC – „Úpravy VO v obci Prysk“
2) Oprava schodů ZŠ a MŠ Prysk
3) Rozpočtové opatření č. 5/2021
4) Pozemky
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 21. 6. 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření 4/2021
2) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk za účetní období 2020
3) Účetní závěrka obce Prysk za účetní období 2020
4) Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zpráva o výsledkuhospodaření obce za rok 2020
5) Pozemky
6) Zpráva Kontrolního výboru a návrh opravných opatření
7) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Stránky