Všechny

Rozloučení, ale nebojte se, jedeme dál ...

Milí spoluobčané, přátelé, kamarádi,

Uzavření pošty Partner Prysk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám oznámit, že v období 28.12. - 31.12.2020 bude pošta Partner Prysk uzavřena z provozních důvodů.

Nové jízdní řády od 13. 12. 2020

Vážení spoluobčané, rekreanti a návštěvníci,

v příloze nalzenete nové jízdní řády linky 500462 (Česká Lípa-Volfartice-Kamenický Šenov-Prysk-Česká Kamenice a zpět) a 500461 (Nový Bor-Kamenický Šenov-Prysk-Česká Kamenice a zpět) platné od 13. 12. 2020.

Omezení chodu kanceláře OÚ Prysk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám oznámit, že v období vánočních svátků bude kancelář OÚ Prysk uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Pokladna OÚ bude opět otevřena pro veřejnost od 13. 1. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Obnova úředních hodin

Vážení spoluobčané, rekreanti a návštěvnící obce Prysk,

dovolujeme si Vás informovat, že od středy 2. 12. 2020 budou znovuobnoveny úřední hodiny pro veřejnost:


Pondělí: 13:45 - 16:45 hodin
Středa: 13:45 - 16:45 hodin

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 11.11.2020

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 11.11.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření č. 5/2020
2) Pozemky
3) Pokyn starosty k inventarizaci
4) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Jan Sviták
starosta obce

Mimořádné provozní opatření

Z důvodu Usnesení Vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 bude Obecní úřad Prysk s platností od 12. října 2020 otevřen pro veřejnost pouze v úřední dny následovně:

Pondělí: 08:00 - 11:00 hodin
Středa: 13:45 - 16:45 hodin

Informace z FÚ pro Liberecký kraj

S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19, budou pracoviště Finanční správy od pondělí 12.10. do 25. 10. 2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu.

Provoz podatelny na Územním pracovišti v České Lípě bude následující dva týdny omezen pouze na: pondělí a středa od 8 hod. do 13 hod.
Poplatníkům je k dispozici sběrný box, do kterého mohou vložit své podání. Telefonní spojení 487 808 111.

Daňová pokladna zůstává uzavřená s výjimkou daňové pokladny v budově FÚ pro LK, 1. máje 97, Liberec, v provozu v pondělí a středa 8.00 až 13.00 hodin.

Vyúčtování vodného

Vážení spoluobčané a rekreanti,

od 5. 10. 2020 jsou rozesílány faktury za odběr pitné vody.
Ti, kteří v uzavřené smlouvě o dodávce pitné vody mají uveden emailový kontakt, obdrží fakturu v elektronické podobě na uvedený email.
Prosíme, zkontrolujte své emailové schránky, zda nemáte odeslanou fakturu v nevyžádané poště.

Děkujeme za pochopení.

Stránky