Všechny

Svoz objemového odpadu

Vážení spoluobčané a rekreanti,

plánovaný svoz objemového a nebezpečného odpadu dne 2.5.2020 se vzhledem k mimořádné situaci ruší.
O případném náhradním termínu svozu pouze objemového odpadu (tedy bez odpadu nebezpečného, do kterého patří AKU baterie, léky, barvy, oleje, apod. + elektro, lednice, pračky, TV, apod.) budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin

Vážení spoluobčané a rekreanti,

z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců úřadu a občanů obce Prysk, bude i nadále omezen přístup do budovy OÚ.
Úřední hodiny jsou do odvolání zrušeny.

Přerušení dodávky pitné vody

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu plánované opravy vodovodního řadu bude v úterý 21. 4. 2020 od 8:00 do 18:00 hodin přerušena dodávka pitné vody, a to od Penzionu Koruna do Vesničky včetně.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení všech akcí do 30.8.2020

Vážení spoluobčané, rekreanti a příznivci naší malebné vesničky,

s lítostí Vám musím oznámit, že z důvodů opatření přijatých v návaznosti na pandemii virové choroby Covid - 19 způsobenou koronavirem SARS - CoV - 2, obec Prysk ruší všechny společenské a kulturní akce v termínu do 30.8.2020.
O podzimním programu akcí Vás budeme s předstihem informovat.

Jan Sviták
starosta obce

NOSTE ROUŠKY!

Vážení spoluobčané,

po včerejší kontrole Policie ČR v obci Prysk jsem obdržel upozornění, že se většina z Vás pohybuje na veřejných prostranstvích bez ochranných roušek.
Vyzývám Vás tedy opakovaně, abyste toto opatření dodržovali!!!

Jan Sviták
starosta obce

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území
za nouzového stavu

č. 5/2020/COV19

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,

Opatření přijatá Finančním úřadem pro Liberecký kraj

Opatření přijatá Finanční správou ČR a Finančním úřadem pro Liberecký kraj k zamezení šíření nemoci Covid-19 mezi občany:
Od pondělí 16.3.2020 až do odvolání dochází k uzavření budov Finanční správy pro veřejnost. Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od tohoto dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Otevřena bude pouze podatelna na Územním pracovišti v České Lípě, budova Územního pracoviště v Novém Boru bude zcela uzavřena.
Od 16.3.2020 jsou uzavřeny daňové pokladny, v provozu zůstane pouze daňová pokladna v Liberci.

Opatření proti šíření Koronaviru

Obecní úřad s ohledem na aktuální situaci v ČR ruší úřední hodiny a doporučujeme, abyste pro své vyřizování na úřadě prvotně využívali dálkové přístupy, jako jsou telefonáty nebo e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky.
Základní škola a Mateřská škola Prysk je uzavřená a na svých webových stránkách i FB bude samostatně informovat o způsobu dálkové výuky a dalších záležitostech provozu. Je uzavřena také školní družina.
Je uzavřena knihovna, sál v budově OÚ a kiosek u požární nádrže.

Nouzový stav a další nová opatření

Vláda se kvůli pandemii koronaviru rozhodla na 30 dní vyhlásit stav nouze.
Věnujte zvýšenou pozornost informacím ve veřejnoprávních médiích!
Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu znovu zavedeny kontroly. Otevřeny budou jen některé přechody.

Mimořádné opatření

Vážení spoluobčané a návštěvníci naší malebné vesničky,

Stránky