2017

Obnova přírodní nádrže

V prostoru u vodárny v Dolní Prysku se dle historických map nacházela vodní nádrž. V poválečném období se z místa stala skládka odpadů a nevzhledná bažina s pozůstatky zeleně a dřevin. V návaznosti na získání finančních prostředků ze soutěže Vesnice roku 2016 vzešel záměr obnovit plochu vodní nádrže, využít vodního zdroje pitné vody, která vytéká z vodojemu a vybudovat areál pro trávení volného času mmístních občanů a návštěvníků obce.
Areál vodní nádrže bude propojen stezkou codníčkem vedoucím zajímavou lokalitou v oklí pryského potoka.

Úpravy veřejných prostranství

Obec vždy velkou péči věnovala celkovému vzhledu veřejných ploch a prostranství. Postupnými úpravami prošel pozemek u fotbalového hřiště, který byl rekultivován a bylo na něm umístěno dětské hřiště.
Dalším upraveným prostorem jsou pozemky u Preciosy, kde byla vybudována turistická stezka Most přes potok a dětské hřiště s originálním vesmírným kolotočem, vyrobeným Josefem Esserem. Na toto prostranství navazuje lokalita se studánkou obnovenou místními občany a pokračující turistickou stezkou po zelené KČT.

Demolice budovy bývalé školy v přírodě

V roce 2014 byla obec nucena zakoupit chátrající budovy bývalé školy v přírodě. Hrozba přestavby objektů na budovu určenou k sociálnímu bydlení byla pro zastupitele dostatečným důvodem k vynaložení částky 2,4 mil. Kč na nákup budov areálu u kostela v Hormín Prysku.
Po získání dotačních prostředků přistoupila obec k záměru demolice v 70. letech vystavěných objektů. Do výběrového řízení se přihlásilo zhruba 26 firem a cenové rozpětí činilo 2,8 - 17 mil. Kč.
Firma Asano v průběhu roku 2017 provedla demolici a rekultivaci celého pozemku.