Květnový sběrový den odpadu

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

i letos jsme pro Vás ve spolupráci s firmou AVE odpadové hospodářství připravili možnost odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Sběrový den se uskuteční dne 7.5.2011 a kontejner bude opět přistaven u budovy OÚ v době od 9:00 do 12:00 hodin.

Do kontejneru je možné odkládat:

  • pneumatiky
  • objemný odpad (nábytek)
  • zářivky
  • vyřazené léky
  • nádoby znečištěné škodlivinami
  • lednice, televizory
  • rozbité nářadí, lino
  • suché baterie
  • olejové filtry
  • počítače, ...