Mimořádné opatření

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané a návštěvníci naší malebné vesničky,

dovolujeme si Vám oznámit, že byla s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Důvodem tohoto opatření je prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Aktualizace informací:
Od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti. Až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.

Přílohy: