Mimořádné provozní opatření

Verze pro tisk

Od 4. 1. 2021 po dobu platnosti mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirem je Obecní úřad Prysk pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny následovně:

Pondělí: 8:00 – 11:00h.
Středa: 13:00 – 16:00h.

Žádáme občany aby:

- upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt s úřadem před osobním jednáním, pokud to povaha úřední věci dovolí:
telefon: 487 767 520,
email: ou.prysk@prysk.cz, eva.richterova@prysk.cz
případně prostřednictvím datové schránky: x3uan79

- omezili osobní kontakt na nezbytně nutnou dobu

- používali ochranné pomůcky dýchacích cest (nos, ústa)

- mají povinnost využít pro dezinfekci rukou přípravek umístěn ve vstupní chodbě úřadu

- dodržovali odstupy mezi osobami alespoň 2 metry a to jak přímo v kanceláři, tak i v čekacích prostorách

- budou vpuštěni k osobnímu jednání pouze v úředních hodinách dle tohoto rozhodnutí

Roman Mach
starosta obce