Nabídka telekomunikačních služeb PRO DOMÁCNOSTI PRYSK - optika

Verze pro tisk

Vážení obyvatelé obce Prysk,

ve spolupráci s vedením obce Prysk se v současné době připravuje rozsáhlý projekt zasíťování obce Prysk po celé její délce optickou nadzemní datovou sítí.
Předpokladem realizace tohoto projektu je však zájem Vás – obyvatel obce o naše služby.
Po optické síti Vám bude možno poskytnout jedno z nejkvalitnějších datových připojení (internetu) v současnosti.

Ve srovnání se stávajícími typy připojení (ADSL přípojka, WiFi přípojka) má nabízené optické připojení množství výhod, ke kterým patří zejména:

  • vysoká kvalita a spolehlivost (počasí nemá vliv na kvalitu, nezávisí na délce vedení,…)
  • neomezená rychlost (daná pouze kapacitou sítě pro danou lokalitu)
  • nezarušitelnost (optický přenos)
  • plně pasivní síť (není nutnost el. napájení 220/230V)
  • možnost poskytnutí různých typů služeb vzájemně oddělených (internet, televize, telefonní síť, kamerový systém, datová síť obce, …)
  • dálkový dohled koncového zařízení
  • přijatelná cena
  • technologie budoucnosti s dlouhou dobou „životnosti“
  • bez vyzařovaných rádiových vln (ionizující záření)

Vlastní realizace by byla řešena následujícím způsobem:
Po sloupech ČEZ s pouličním osvětlením lemující hlavní komunikaci bude veden mnoha vláknový optický samonosný kabel o průměru 3 mm, který je nevodivý. V případě připojování jednoho či více objektů bude na daném sloupu umístěn malý plastový rozvaděč, ve kterém bude provedena pomocí splitteru (pasivního rozbočovače) odbočka do daného objektu nadzemním způsobem nebo si zákazník může připravit od sloupu do objektu zemní přípojku, do kterého bude následně zatažena optická přípojka. V objektu bude optický kabel ukončen v místě dle požadavku zákazníka (např. na půdě) optickou zásuvkou. Pomocí optického propojovacího kabelu dané délky bude zásuvka propojena s koncovým zařízení ONT, které zajistí převod optického signálu na datový port Ethernet RJ45. Do ONT si zákazník může připojit počítač, WiFi router, telefon, Set-Top-Box pro sledování naší IP televize ,…atd.
Celá trasa optické sítě je plně pasivní bez nutnosti napájení 220/230V. El. napájení 220/230V potřebuje až koncové zařízení ONT.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme o vyplnění přiloženého Dotazníku na využití služeb včetně požadovaného způsobu připojení.
Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím nejpozději do 21.10. 2016 na obecním úřadě. O dalším postupu Vás budeme společně s obcí následně informovat. Na druhé straně dopisu naleznete námi nabízené služby včetně zřizovacího poplatku.

Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na Kávu se starostou dne 21.10.2016 v 17:00 hod., kde Vám můžeme zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Coprosys, a.s., pobočka Liberec
Hanychovská 169/43
460 10 Liberec 10
+420 488 881 555
pmachalova@coprosys.cz