Obec Prysk podporuje činnost sportovních klubů

Verze pro tisk

Pro letošní rok došlo k zásadním změnám ve stanovení podmínek pronájmů sportovním oddílům fungujících v obci Prysk. Změny se týkají především výše nájmů.
Zastupitelstvo chce především podpořit kluby, které se systematicky věnují dětem a podílí se na akcích obce. Snahou bylo i alespoň rámcově narovnat přístup obce k jednotlivým subjektům.

  • Oddíl tenisu a nohejbalu Prysk – nájem kurtů v Horním Prysku byl doposud za symbolických 1,- Kč/ročně. Tuto výši zastupitelé schválili i pro letošní rok. V případě, že obec zajistí z dotací finance na úpravu povrchů, tak by mohlo v budoucnu dojít ke změně podmínek nájmu.
  • Oddíl zápasu Prysk – zde zastupitelé schválili zásadní snížení částky nájmu sálu ze stávajících 5.000,- Kč/rok na 1,- Kč/rok. Oddíl nás vzorně reprezentuje, stará se i o místní děti, pravidelně funguje a podílí se na akcích obce.
  • SKAL PRYSK – oddíl doposud platí za nájem sálu 4.000,- Kč/rok. Zastupitelstvo schválilo návrh snížení nájmu na polovinu (2.000,- Kč/rok). Oddíl se stará o výchovu dětí a návštěvy stěny jsou zhruba na polovině předchozí úrovně.
  • SK kopaná Prysk – obec platí kompletní náklady na energie, údržbu hřiště a částečně dotovala i chod klubu. Bude třeba uhradit dluhy klubu v roce 2015. V rámci obce byla zahájena činnost dětského oddílu. Nájemné za pronájem hřiště je ve výši 1,- Kč/rok a tato výše bude zachována i pro rok 2015.

Zastupitelé věří, že se těmito kroky podařilo zásadním způsobem podpořit činnost klubů a vytvořit jim podmínky pro dobré fungování.

Další výraznou podporou v oblasti sportu bude mimo jiné spolupořádání XX. ročníku populárního cyklistického závodu FOFR CUP, který obec i v letošním roce spolufinancuje a zaštiťuje. Podpořen bude nejen samotný závod, ale i bohatý doprovodný program v areálu požární nádrže.

Jan Sviták
starosta obce