Obecně závazná vyhláška - odpady

Verze pro tisk

S ohledem na změny zákona o odpadech bylo třeba upravit i naše obecně závazné vyhlášky. Změna se týká především ukládání kovového a biologicky rozložitelného odpadu.
U kovového odpadu splníme zákonnou povinnost umístěním kontejneru za budovu OÚ. U biologicky rozložitelného odpadu zachováme stávající úložiště "u Hatabaru" a v Horním Prysku. Povinnost danou zákonem takto splníme a obec jen minimálně finančně zatížíme. Vyhlášky jsou po kontrole pracovnic MMR.

Zastupitelstvo obce Prysk schválilo OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Prysk a 3/2015 o stanovení systému komunitního kompostování.

Nejdůležitější informacemi vyplývajícími z vyhlášek jsou:

 • Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1. dubna do 31. října lze předávat v komunitní kompostárně umístěné na p.p.č. 146 v k.ú. Dolní Prysk a p.p.č. 630/1 v k.ú. Horní Prysk.
  1. Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
   a) papíru - barva modrá,
   b) skla – barva zelená,
   c) plastů – barva žlutá,
   d) kovů – barva šedá.
  2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na následujících stanovištích:
   a) prostor za obecním úřadem - kovy
   b) prostor u Triany - papír, sklo, plasty
   c) prostranství před domem č.p. 4 Dolní Prysk - papír, sklo, plasty
   d) prostranství u otočky autobusu v Horním Prysku – papír, sklo, plasty
   e) prostranství u křížku v Horním Prysku - plasty.