Obnova sadu za ZŠ a MŠ Prysk

Verze pro tisk

V rámci projektu byl revitalizován stávající historický sad a došlo k výsadbě původních ovocných dřevin, výstavbě naučné stezky a výukového altánu pro děti ze ZŠ a MŠ Prysk, který slouží i návštěvníkům obce a místním pro chvíle odpočinku.

Obec Prysk se již dlouhou dobu snaží formou besed, výukových bloků a dalších akcí informovat děti ze ZŠ a MŠ Prysk o aktuálním dění v obci a plánovaných záměrech. Z besed a vyprávění vzešla již v minulosti řada realizovaných akcí ("Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Prysk", "Instalace herních prvků na zahradě školy", "Poznávací a pocitová stezka s jezevcem Péťou a veverkou Madlenkou", "Lyžařský program" a další).

Od samotných dětí přišel velmi zajímavý nápad obnovit a upravit starý ovocný sad za budovou ZŠ a MŠ, kde děti často tráví volný čas při výuce v přírodě, školní družině nebo mimoškolních aktivitách.
Z prvotního záměru se postupně vyvinul kompletní projekt. Z původního poměrně jednoduchého nápadu zabezpečit a ochránit staré ovocné stromy se postupně vyvinul komplexní záměr a projekt, který dětem i jejich rodičům přinesl řadu nevšedních zážitků a přispěl k utužení vztahu k naší obci, což je pro nás jako zastupitele a občany Prysku klíčové.

Projekt byl výstižně nazván "Sázíme si vlastní strom, aneb vraťme ovoce do přírody" a o finanční podporu bylo zažádáno z programu Podpora rozvoje regionů (podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova), který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto dotačním titulu bylo podáno celkem 898 projektových žádostí a podpořeno bylo pouhých 178 projektů.

S velkou radostí jsme mohli dětem oznámit, že náš společný projekt byl mezi těmi podpořenými!

Dotace: 
180 000 Kč