Omezení pohybu mezi okresy od 1. 3. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané a rekreanti,

od 1. 3. 2021 je zakázáno opustit území okresu, ve kterém máte své trvalé bydliště (platí však určité výjimky).
Pobyt venku za účelem sportu nebo rekreace je možný pouze na území obce, ve které máte hlášeno své trvalé bydliště.

Součástí krizových opatřeních vydaných vládou 26. 2. 2021 jsou čestná prohlášení (formuláře), která jsou potřebná v následujících dnech k povolení pohybu mezi okresy dle platných výjimek.

Pro cesty do zaměstnání mimo okres, kde máte trvalé bydliště, je nutné se prokázat Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor v příloze. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pro cesty mimo okres, kde máte trvalé bydliště, za účelem návštěvy lékaře či jednání na úřadě, je nutné se prokázat zaškrtnutým formulářem nebo čestným prohlášením, kde uvedete místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení je možné využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji "k lékaři" s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.