Opatření přijatá Finančním úřadem pro Liberecký kraj

Verze pro tisk

Opatření přijatá Finanční správou ČR a Finančním úřadem pro Liberecký kraj k zamezení šíření nemoci Covid-19 mezi občany:
Od pondělí 16.3.2020 až do odvolání dochází k uzavření budov Finanční správy pro veřejnost. Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od tohoto dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Otevřena bude pouze podatelna na Územním pracovišti v České Lípě, budova Územního pracoviště v Novém Boru bude zcela uzavřena.
Od 16.3.2020 jsou uzavřeny daňové pokladny, v provozu zůstane pouze daňová pokladna v Liberci.
Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu.
Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
V souvislosti se zahájením 3. a 4. vlny EET platí, že lze využít distanční formy komunikace správce daně s daňovými subjekty v případech a situacích k tomu příhodných. Informace k vydávání autentizačních kódů a k žádostem o zvláštní režim EET lze získat u příslušného správce daně telefonicky (487 808 111 - podatelna Územního pracoviště v České Lípě), popř. na infolince 225 092 392. Všechny informace k EET lze také nalézt na webových stránkách www.etrzby.cz.
Aktuální informace k provozu finančních úřadů lze sledovat na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví!

Za Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě
Ing. Vladislava Hradecká
Vedoucí Oddělení majetkových daní
Finanční úřad pro Liberecký kraj
1.máje 97, Liberec, PSČ 460 02
Územní pracoviště v České Lípě
Pátova 2892, Česká Lípa, PSČ 470 43
tel. 487 808 330
e-mail: vladislava.hradecka@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz