Optimalizace územních pracovišť FÚ - Liberecký kraj

Verze pro tisk

Finanční správa České republiky již dříve informovala veřejnost o tom, že v příštím roce převede do optimalizovaného režimu 33 územních pracovišť. K tomu vydala finanční správa tiskovou zprávu, která je přístupná na Internetových stránkách Finanční správy ČR: https://www.financnisprava.cz/

Jedná se o vnitřní organizační změnu, která nebude mít vliv na rozsah a dosah služeb, které občanům územní pracoviště doposud poskytují. Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města, současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště.
Tato změna nastane od ledna 2020 a je důležité, aby byli daňoví poplatníci informováni o tom, že se změní uložení jejich daňových spisů. K tomu Generální finanční ředitelství vydalo pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, který je přístupný na shora uvedených internetových stránkách.

V případě Finančního úřadu pro Liberecký kraj a Sekce Územního pracoviště v České Lípě se přechod do optimalizovaného režimu týká Územního pracoviště v Novém Boru.
Optimalizovaná územní pracoviště budou občanům přístupná standardně v úřední dny, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, tedy minimálně dva dny v týdnu. V době zvýšeného náporu, například při výběru daňových přiznání, bude provozní doba rozšířena a pracoviště bude personálně posíleno.
Spisy z Územního pracoviště v Novém Boru budou přesunuty na Územní pracoviště v České Lípě.

Přílohou této písemnosti je:
- příloha č. 1 - Výčet činností, které tvoří garantovaný rozsah služeb
- příloha č. 2 - Upozornění, které obsahuje základní informace o přechodu Územního pracoviště v Novém Boru do optimalizovaného režimu a jeho provozu od 1.1.2020

Vedení Finančního úřadu pro Liberecký kraj včetně vedení Sekce Územního pracoviště v České Lípě uvítá případné připomínky k provozu Územního pracoviště v Novém Boru v optimalizovaném režimu, k připomínkám můžete využít shora uvedené kontaktní údaje a nebo je zaslat na elektronickou adresu podatelny Finančního úřadu pro Liberecký kraj: podatelna2600@fs.mfcr.cz.
Děkuji za spolupráci a pochopení

Ing. Jitka Růžičková
ředitel sekce