Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21.3.2017

Verze pro tisk

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne : 21.03.2017 od : 07:45 hod do : 15:45 hod.

v lokalitě : Prysk - část obce: Horní Prysk

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Horní Prysk
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 56, 58, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 80, 92, 158, 159, 167

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.
kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz