Poplatek za odpady 2019

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané a rekreanti obce Prysk,

zastupitelstvo obce Prysk schválilo dne 28.11.2018 usnesením č. 2 výši poplatků za svoz komunálního odpadu pro rok 2019. Poplatky zůstávají stejné jako v roce 2018.

Výše poplatku:
- majitelé objektů určených k rekreačnímu využití zaplatí 700,- Kč za rok,
- občané bydlící v objektech vytápěných neekologickým palivem zaplatí 700,- Kč za osobu a rok,
- občané bydlící v objektech vytápěných ekologickým palivem zaplatí 650,- Kč za osobu a rok.

Žádáme všechny občany a rekreanty Prysku, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 uhradili do 31.3.2019, a to přímo v kanceláři OÚ, nebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte odpady a své příjmení)
Známka na popelnici z roku 2018 platí do 31.3.2019.
Od 1.4.2019 po uhrazení poplatku musí být na popelnici umístěna známka pro rok 2019.
Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu pro rok 2019 budou vyvěšeny na úředních deskách obce a na internetových stránkách www.prysk.cz
Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku, hrobová místa, ...) jsou splatné také nejpozději do 31.3.2019.