Poplatek za svoz odpadu 2020

Verze pro tisk

Zastupitelstvo obce Prysk schválilo dne 30.12.2019 usnesením č. 11 vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2020.

Poplatky jsou navýšeny o 100,- Kč na osobu a rekreační objekt.
Majitelé objektů určených k rekreačnímu využití zaplatí 800,- Kč za rok.
Občané bydlící v objektech vytápěných neekologickým palivem zaplatí 800,- Kč za osobu a rok.
Občané bydlící v objektech vytápěných ekologickým palivem zaplatí 750,- Kč za osobu a rok.

Žádáme všechny občany a rekreanty Prysku, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 uhradili do 31.3.2020, a to přímo v kanceláři OÚ (od 20.1.2020), nebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce uvádějte prosím vaše jméno a odpady 2020).

Známka na popelnici z roku 2019 platí do 31.3.2020.

Od 1.4.2020 po uhrazení poplatku musí být na popelnici umístěna známka pro rok 2020.

Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu pro rok 2020 jsou v příloze této informace, dále budou vyvěšeny na úředních deskách obce a k nalezení jsou rovněž v sekci Formuláře a Dokumenty ke stažení.

Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku, hrobová místa, ...) jsou splatné také nejpozději do 31.3.2020.