Poplatky (nejen) za odpady v roce 2022

Verze pro tisk

Vážení občané a rekreanti,

Zastupitelstvo obce Prysk schválilo na svém zasedání č. 26 ze dne 24.11.2021 usnesením č. 6 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde byla zrušena ekologická sleva:

  • majitelé objektů určených k rekreačnímu využití zaplatí 800,- Kč za rok
  • občané s trvalým pobytem v obci Prysk zaplatí 800,- Kč za osobu a rok.

Žádáme Vás tímto, abyste poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2022 uhradili nejpozději do 31.3.2022, a to přímo v kanceláři OÚ (od 17. 1. 2022), anebo na účet č. 18522421/0100 (do zprávy pro příjemce uvádějte prosím vaše jméno a odpady 2022).
Z důvodu pandemické situace upřednostňujeme platbu na účet.

Známka na popelnici z roku 2021 platí do 31. 3. 2022.
Od 1. 4. 2022 po uhrazení poplatku musí být na popelnici umístěna známka pro rok 2022.

Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu pro rok 2022 budou vyvěšeny na úředních deskách obce a na internetových stránkách v části Dokumenty.

Ostatní poplatky (za psa, za pronájem pozemku, hrobová místa ...) jsou splatné také nejpozději do 31. 3. 2022.