Poučení o zpracování osobních údajů

Verze pro tisk

Obec Prysk, jakožto správce osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) / tj. se zákonem č. xxx/2018 Sb. (z. o zpracování osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu uvedném v příloze.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - kontaktní údaje:
jméno: Mgr. Jana Nastoupilová
e-mail: poverenec(at)novoborsko.cz