Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 10. 2. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 10. 2. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření 1/2021
2) Prodej pozemků
3) Schválení kontrolního výboru
4) Rekonstrukce zastávek-výběr zhotovitele
5) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce