Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 13. 1. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 13. 1. 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Prodej dřeva v obecních lesích
2) Rekonstrukce zastávek
3) Zastupování v DSO Novoborsko a DMO Lužické hory
4) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce